Data Wydarzenia:

18 października 2024

Czas Wydarzenia:

10:00 - 17:00

Miejsce Wydarzenia:

Hotel Novotel City West ****
ul. Armii Krajowej 11, Kraków

Procedury kliniczne i laboratoryjne krok po kroku!

 

Głosy środowiska:

„Nakładki prostujące zęby – kiedy je stosować i do jakich wad? Z kim współpracować, jaki system wybrać?”.

„Interesuje mnie leczenie przedprotetyczne, ustawienia koron, zgryz. Mam pacjenta, u którego zęby się zatłoczyły. U innego licówki na równoległych – jak uszeregować, by uniknąć silnego szlifowania? Najważniejsze – jak ułożyć zęby, by było to dla nich jak najmniej traumatyczne?”

„Szpary, stłoczenia, braki zębowe. Dwójka schowana za jedynką zrotowana mezialnie – co mam zrobić?”.

 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane potrzeby oraz liczne nurtujące lekarzy pytania:

 

Jak przygotować ortodontycznie pacjenta pod uzupełnienia protetyczne?

Jak stworzyć dobry plan leczenia z zastosowaniem nakładek w prostych wadach ortodontycznych? Na jakiej podstawie zdecydować, za które przypadki się zabrać, a które skierować do ortodonty?

Alignery – kiedy je stosować i do jakich wad? Który system wybrać, by osiągnąć zamierzone cele ekonomiczne, przewidywalność leczenia oraz uniknąć powrotów i napraw?

Jak krok po kroku zaplanować sekwencje przemieszczeń zębów?

Jak zakładać attachmenty? Jak wykonać stipping zębów? 

Wizyty kontrolne – jak optymalnie rozłożyć w czasie stosowanie szyn ortodontycznych?

Jak zwiększyć stabilność docelowego ustawienia?

 

powstało wyjątkowe szkolenie, autorski kurs, na którym nie może Ciebie zabraknąć. Zapraszamy!

Wszystkie zdjęcia kliniczne znajdujące się w niniejszej ofercie kursu są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność ich autorów – dra n. med. Piotra Okońskiego oraz tech. dent. Krzysztofa Janochy. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania i/lub modyfikowania bez ich zgody.

Program kursu:

1. Planowanie leczenia z zastosowaniem nakładek w prostych wadach ortodontycznych.

2. Wady ortodontyczne możliwe do skutecznego leczenia systemami nakładek ortodontycznych.

3Typy nakładek ortodontycznych i systemów współpracy z firmami produkującymi alignery.

4. Przygotowanie pacjenta do leczenia nakładkami.

5Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w planowaniu leczenia i komunikacji z laboratorium ortodontyczno-protetycznym.

6Możliwości zastosowania klasycznych wycisków alginatowych do wykonania zestawów alignerów.

7. Komunikacja z pacjentem czyli wizualizacja planu leczenia – zastosowanie programu Ortoanalizer w laboratorium.

8Etapy laboratoryjne w wykonawstwie alignerów.

9. Przygotowanie zębów do założenia alignerów. Separacje i zaczepy kompozytowe.

10. Narzędzia do wykonania separacji zębów.

11Technika wykonania zaczepów kompozytowych na wybrane zęby przed oddaniem alignerów.

12. Zalecenia dla pacjenta noszącego nakładki.

13Wizyty kontrolne – terminarz i optymalne rozłożenie czasu stosowania szyn ortodontycznych.

14. Zastosowanie alignerów w leczeniu przedprotetycznym.

15. Redukcja i eliminacja preparacji tkanek zębów dzięki leczeniu nakładkowemu przed wykonaniem uzupełnień stałych.

 

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

Jego wiedza, 29-letnie doświadczenie gabinetowe oraz ogromna otwartość na przekazywanie uczestnikom swoich autorskich metod i trików gwarantują Tobie najwyższy poziom szkolenia!

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie prowadzi liczne szkolenia praktyczne oraz wykłady z zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod uzupełnienia ceramiczne, okluzji oraz implantologii. Zajmuje się również rozwijaniem i prezentowaniem możliwości technologii cyfrowych w leczeniu stomatologicznym. Jest właścicielem specjalistycznej praktyki stomatologicznej, w której zajmuje się kompleksowym leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

Współprowadzący: tech. dent. Krzysztof Janocha

 

 

 

 

 

Dyplomowany Technik Dentystyczny. Twórca i właściciel Cyfrowego Laboratorium Stomatologicznego Active Aligner zajmującego się projektowaniem i wykonawstwem nakładek ortodontycznych, będących integralną częścią kompleksowych planów leczenia. Pasjonat ortodoncji cyfrowej i nowoczesnych technologii laboratoryjnych pozwalających na skuteczne leczenie z zastosowaniem alignerów w codziennej praktyce klinicznej. Niezwykle cierpliwy i skuteczny w przekazywaniu niezbędnej wiedzy lekarzom i technikom początkującym i zaawansowanym w technikach cyfrowych.

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

  • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionych specjalistów.
  • Wartościowe materiały szkoleniowe zawierające druk slajdów z prezentacji dra n. med. Piotra Okońskiego oraz współprowadzącego tech. dent. Krzysztofa Janochy wraz z udokumentowanymi przypadkami klinicznymi. Umożliwią Tobie sprawne sporządzanie notatek oraz zachowanie niezbędnych informacji.
  • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w restauracji Novo2 w Hotelu Novotel Kraków City West **** w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11.

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 1899zł brutto.

Cena promocyjna 1498zł brutto.

1498zł brutto
Ilość: Suma

Warunki uczestnictwa:

  1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
  2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
  3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
  4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
  5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.