Data Wydarzenia:

24 marca 2023

Czas Wydarzenia:

10:00 - 17:00

Miejsce Wydarzenia:

Hotel Novotel City West ****
ul. Armii Krajowej 11, Kraków

Nowe niepublikowane przypadki kliniczne!

 

Głosy środowiska:

„Na rynku brakuje szkoleń dot. filarów protetycznych; interesują mnie protokoły kliniczne uwzględniające m.in. preparację filarów, obowiązujące techniki, materiały…”.

„Przydatny, problematyczny temat, mam wiele dylematów protetycznych, ale też interdyscyplinarnych”.

„Ciekawią mnie doświadczenia Doktora Okońskiego w tym zakresie”.

 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane potrzeby oraz liczne nurtujące lekarzy pytania:

 

Jak kwalifikować „problemowe” zęby na filary protetyczne?

Jak się ustrzec błędów podczas preparacji filarów? Praktyczne protokoły preparacji oraz cementowania adhezyjnego.

Kliniczne dylematy z codziennej praktyki – „jak je rozmieścić?”, „usunąć czy nie?”, „na ile wytrzyma?”.

Filary „niepewne” – jak przedłużyć życie zębów przy akceptowalnych kosztach leczenia?

Leczenie interdyscyplinarne w planie leczenia protetycznego – jakie decyzje kliniczne podejmować?

Jak wykorzystać szyny Activ-Aligner w leczeniu przedprotetycznym?

Jak dobrać materiały w zależności od sytuacji klinicznej filaru?

Jak prawidłowo wykonać wkłady przy nierównoległych filarach?

Jak osiągnąć przewidywalne leczenie implantoprotetyczne w efekcie dobrego planowania rozmieszczenia implantów filarowych?

„Ząb własny z implantem?”– zagrożenie czy dodatkowa możliwość w leczeniu protetycznym?

 

powstało wyjątkowe szkolenie, autorski kurs, na którym nie może Ciebie zabraknąć. Zapraszamy!

Wszystkie zdjęcia kliniczne znajdujące się w niniejszej ofercie kursu są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność ich autora – dra n. med. Piotra Okońskiego. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania i/lub modyfikowania bez jego zgody.

Program kursu:

 

1. Przygotowanie filarów pod uzupełnienia stałe – interdyscyplinarne podejście do planowania leczenia protetycznego.

 • Diagnostyka RTG – zdjęcia celowane i CBCT.
 • Preparacja zębów filarowych: własny zestaw wierteł autora.
 • Cztery kroki do prawidłowej preparacji filaru.
 • O wyciskach słów kilka – jak unikać odkształceń i artefaktów?
 • Zastosowanie technologii cyfrowych – skaner wewnątrzustny w diagnostyce i protetyce.
 • Filary protetyczne – żywe czy leczone endodontycznie?
 • Leczenie endodontyczne zębów filarowych – problem dla protetyka czy szansa na długotrwały efekt?
 • Zalecenia dla lekarza endodonty przed i po leczeniu filaru protetycznego.
 • Tylko nie metal! Dlaczego nie wykonuję wkładów lanych w zębach filarowych?
 • Zastosowanie wkładów z włókien szklanych w zębach po leczeniu endodontycznym – protokół preparacji korzenia i cementowania adhezyjnego.
 • Odbudowa filarów „niepewnych” wkładami z włókien szklanych i kompozytem – szansa na przedłużenie życia zębów przy akceptowalnych kosztach leczenia.
 • Interdyscyplinarne przygotowanie filarów protetycznych.
 • Leczenie periodontologiczne i ortodontyczne filarów w planie leczenia protetycznego.
 • Zastosowanie leczenia niewidocznymi szynami Activ-Aligner – nowe możliwości leczenia przedprotetycznego.
 • Licówki, korony, korony zblokowane i mosty – trudne decyzje kliniczne w kontekście oczekiwań pacjentów.
 • Dobór koloru oszlifowanego zęba przed wykonaniem korony z ceramik szklanych.
 • Jak ukryć mocno przebarwiony filar z wkładem z metalu pod ceramiką o wysokiej estetyce?
 • Ceramika jest dobra na wszystko – dobór materiału w zależności od sytuacji klinicznej filaru.
 • Leucyt, dwukrzemianu – litu, cyrkon – uzupełnienia pełnokonturowe czy licowane?
 • Q&A – Pytania  i odpowiedzi | Dyskusja z uczestnikami na temat zaprezentowanego przypadku klinicznego.

2. Filary kompromisowe – wykorzystanie uzębienia resztkowego jako alternatywa dla implantów.

 • Usuwać czy walczyć do końca?
 • Filary strategiczne i bezużyteczne.
 • Adaptacja do protezy ruchomej dzięki zachowanym korzeniom zębów filarowych.
 • Protezy overdenture wsparte o filary korzeniowe – rozwiązanie ekonomiczne i perspektywiczne.
 • Czy warto pozostawiać pojedyncze korzenie?
 • Zaczepy kulowe – jedyne wkłady z metalu w mojej praktyce protetycznej.
 • Jak unikać błędów w planowaniu wkładów z zaczepami kulowymi?
 • Zalecenia dla laboratorium – jak wykonać prawidłowo wkłady przy nierównoległych filarach?
 • Q&A – Pytania  i odpowiedzi | Dyskusja z uczestnikami na temat zaprezentowanego przypadku klinicznego.

3. Implant czy ząb – co jest lepszym filarem protetycznym?

 • „Panie Doktorze a ile to wytrzyma?” – dylemat codziennej praktyki.
 • Usuwać czy nie usuwać?  – oto jest pytanie!
 • Czy warto walczyć za wszelką cenę o niepewne zęby filarowe?
 • Implanty – idealne filary protetyczne czy tylko namiastka fizjologicznych filarów własnych?
 • Przewidywalność leczenia implantoprotetycznego jako efekt dobrego planowania rozmieszczenia implantów filarowych.
 • Rehabilitacja pacjentów bezzębnych – niezbędne warunki graniczne dla filarów implantoprotetycznych.
 • Połączenie implantów z zębami zagrożenie czy dodatkowe możliwości w leczeniu protetycznym?
 • Jak uwolnić pacjenta od protezy ruchomej przy zastosowaniu implantów? Czyli dlaczego uwielbiam leczenie z zastosowaniem implantów jako filarów protetycznych.
 • Q&A – Pytania  i odpowiedzi | Dyskusja z uczestnikami na temat zaprezentowanego przypadku klinicznego.

 

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

 

Jego wiedza, 26-letnie doświadczenie gabinetowe oraz ogromna otwartość na przekazywanie uczestnikom swoich autorskich metod i trików gwarantują Tobie najwyższy poziom szkolenia!

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie prowadzi liczne szkolenia praktyczne oraz wykłady z zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod uzupełnienia ceramiczne, okluzji oraz implantologii. Zajmuje się również rozwijaniem i prezentowaniem możliwości technologii cyfrowych w leczeniu stomatologicznym. Jest właścicielem specjalistycznej praktyki stomatologicznej, w której zajmuje się kompleksowym leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

 

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

 • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionego specjalistę dra n. med. Piotra Okońskiego.
 • Wartościowe materiały szkoleniowe zawierające druk slajdów z prezentacji dra Okońskiego wraz z udokumentowanymi przypadkami klinicznymi. Umożliwią Tobie sprawne sporządzanie notatek oraz zachowanie niezbędnych informacji.
 • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w restauracji Novo2 w Hotelu Novotel Kraków City West **** w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11.

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 1690zł brutto.

Cena promocyjna 1299zł brutto.

 

1299zł brutto
"Wydarzenie przeterminowane"

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
 2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
 3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
 4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
 5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.