Data Wydarzenia:

18 listopada 2022

Czas Wydarzenia:

10:00 - 18:00

Miejsce Wydarzenia:

Gabinet Stomatologiczny dra n. med. Piotra Okońskiego
ul. Pruszkowska 19/21 Warszawa

2-godzinny zabieg u pacjenta na żywo!

Techniki i procedury kliniczne krok po kroku!

 

Opinie uczestników poprzednich edycji:

„Dr Okoński – duża wiedza przekazana w prosty i zrozumiały sposób. Fantastyczna część praktyczna – bardzo dobra prezentacja” dr Ewa Różańska

„Uproszczenie wielkich katalogów firm impl. do kilku niezbędnych narzędzi i części składowych. Bardzo dobrze” dr Anna Kęckiewicz

Cenne wskazówki, całościowe spojrzenie” dr Agata Małek

Dużo przypadków klinicznych, różne alternatywne rozwiązania protetyczne, praktyczne wskazówki. Bardzo przydatne” dr Agnieszka Łuczkiewicz-Wilk

 

Głosy środowiska:

„Znam procedury, ale wciąż mam pełno pytań technicznych. Chciałabym podpatrzeć triki i techniki dra Okońskiego podczas pracy z pacjentem”.

„Co jest najtrudniejsze? Planowanie różnych rozwiązań, moment odsłonięcia implantu, dziąsła, śruby, wyciski, skanowanie, co wybrać z różnych systemów, okluzja. Oczywiście prowadzący musi być niezależny systemowo i najlepiej by miał doświadczenia z różnymi systemami…”.

„Pułapki, błędy i ich konsekwencje – to mnie interesuje”.

 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane potrzeby oraz liczne nurtujące lekarzy pytania powstało wyjątkowe szkolenie, autorski kurs, na którym nie może Ciebie zabraknąć. Przyjedź i poznaj procedury protetyczne, dobór komponentów klinicznych i laboratoryjnych oraz kryteria ekonomiczne i techniczne przy wyborze systemu implantologicznego dla praktyki stomatologicznej. Zapraszamy!

 

Program kursu:

 

1. Część wykładowa.

 • Proces osteointegracji największe i niezwykłe odkrycie współczesnej stomatologii.
 • Możliwości zastosowania wszczepów śródkostnych w różnych sytuacjach klinicznych – od pojedynczych koron do prac pełnołukowych przy bezzębiu.
 • Czego oczekujemy od systemu implantoprotetycznego? Czyli co powinniśmy wiedzieć o implantach i o co zapytać sprzedawcę implantów?
 • Rodzaje implantów najczęściej stosowanych we współczesnej implantoprotetyce – kryteria decyzyjne w doborze sytemu implantologicznego.
 • Procedury obciążania wszczepów śródkostnych. Obciążenie natychmiastowe wczesne i odroczone.
 • Procedury protetyczne przy wykonywaniu wycisków do uzupełnień stałych na implantach.
 • Dobór transferów wyciskowych do łyżki otwartej i łyżki zamkniętej – czyli co jest lepsze w codziennej praktyce.
 • Rejestracja zwarcia nawykowego i przeniesienie modeli do artykulatora przy zastosowaniu łuku twarzowego.
 • Określenie płaszczyzny Campera jako  płaszczyzny referencyjnej do wykonania uzupełnień protetycznych. Prawidłowe wykonanie rejestratów zwarciowych czyli komunikacja z technikiem.
 • Metoda własna rejestracji zwarcia z zastosowaniem transferów do łyżki zamkniętej w przypadku odbudowy pełnego łuku na implantach.
 • Jakie komponenty należy zamówić u dystrybutora systemu implantologicznego aby sprawnie i skutecznie wykonać uzupełnienia na implantach.

2. Część wykładowa.

 • Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w implantoprotetyce – nowy standard precyzji i jakości.  Witamy w świecie cyfrowej stomatologii.
 • Wykonanie skanów z użyciem „scanbody” – czyli prościej i dokładniej już się nie da?
 • Kontrola radiologiczna transferów wyciskowych czyli jak uniknąć niepowodzeń w leczeniu implantoprotetycznymi?
 • Ograniczenia w stosowaniu skanera, czyli kiedy lepiej zrobić wycisk silikonowy zamiast skanów?
 • Montaż implantów laboratoryjnych- zadanie dla laboratorium czy dla lekarza implantoprotetyka?
 • Wykonanie gipsowych modeli roboczych z analogami implantów
 • Wykonanie modeli drukowanych z analogami CAD/CAM.
 • Kryteria doboru łączników implantologicznych w zależności od sytuacji klinicznej i typu projektowanej konstrukcji protetycznej.
 • Bazy tytanowe – prostota i doskonała uniwersalność rozwiązań protetycznych.
 • Konstrukcje przykręcane i cementowane wady i zalety obu rozwiązań.
 • Korony i łączniki hybrydowe wykonane z ceramik szklanych i tlenkowych –  biozgodność, trwałość i wyjątkowa estetyka.
 • Dwukrzemian litu i tlenek cyrkonu – sztuka wyboru w zależności od sytuacji klinicznej i potrzeb estetycznych.
 • Pełnokonturowy tlenek cyrkonu w pracach implantoprotetycznych.
 • Wybór rodzaju uzupełnienia protetycznego wspólna decyzja lekarza i technika zależna od  możliwości klinicznych i laboratoryjnych.
 • Osadzenie gotowych uzupełnień protetycznych w jamie ustnej.
 • Kontrola warunków zwarciowo artykulacyjnych. Okluzja podwójnie zabezpieczona jako warunek trwałości odbudowy protetycznej wspartej  na implantach.
 • Protezy hybrydowe w trudnych sytuacjach klinicznych w bezzębiu.
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne wsparte na wszczepach śródkostnych.
 • Dolne protezy całkowite typu overdenture prostota rozwiązania protetycznego i doskonały efekt rehabilitacji protetycznej pacjenta bezzębnego.
 • Typy połączeń protez overdenture z implantami.

3. Część praktyczna z prezentacją zabiegową na żywo na pacjencie.

 • Pokaz procedury wykonania wycisków na implantach przy użyciu transferów do łyżki zamkniętej.
 • Wskazówki jak unikać najczęściej popełnianych błędów i co sprawdzić przed odesłaniem wycisku do technika.
 • Montaż implantów laboratoryjnych w wycisku przy użyciu klucza dynamometrycznego.
 • Pokaz skanowania i wycisku cyfrowego z zastosowaniem skanera 3shape – ograniczenia i nowe możliwości.
 • Procedura osadzenia gotowego uzupełnienia protetycznego na implantach – najczęstsze problemy i pułapki.
 • Opieka polecznicza i zalecenia dla pacjenta.

4. Dyskusja nad przypadkami klinicznymi.

 

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

 

Jego wiedza, 26-letnie doświadczenie gabinetowe oraz ogromna otwartość na przekazywanie uczestnikom swoich autorskich metod i trików gwarantują Tobie najwyższy poziom szkolenia!

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie prowadzi liczne szkolenia praktyczne oraz wykłady z zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod uzupełnienia ceramiczne, okluzji oraz implantologii. Zajmuje się również rozwijaniem i prezentowaniem możliwości technologii cyfrowych w leczeniu stomatologicznym. Jest właścicielem specjalistycznej praktyki stomatologicznej, w której zajmuje się kompleksowym leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

 

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

 • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionego specjalistę dra n. med. Piotra Okońskiego.
 • Wartościowe materiały szkoleniowe zawierające druk slajdów z prezentacji dra Okońskiego wraz z udokumentowanymi przypadkami klinicznymi. Umożliwią Tobie sprawne sporządzanie notatek oraz zachowanie niezbędnych informacji.
 • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji.
 • Lunch oraz przerwy kawowe.

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 2390zł brutto.

PRZEDSPRZEDAŻ! Cena promocyjna 1890zł brutto.

1890zł brutto
"Wydarzenie przeterminowane"

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
 2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
 3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
 4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
 5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.