Data Wydarzenia:

8 marca 2024

Czas Wydarzenia:

10:00 - 17:00

Miejsce Wydarzenia:

Marriott Hotel *****
Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

 

Opinie uczestników poprzednich edycji:

„Oceniam bardzo wysoko! Doktor jest doskonałym klinicystą i przekazuje swoją wiedzę w bardzo przystępny sposób” dr Natalia Brusiłowicz

„Bezcenne kompendium w formie papierowej. Super filmiki nagrane w gabinecie. Bardzo dobre 6+” dr Ewa Suchodolska-Jakubów

Bardzo dobre szkolenie. Będę polecać moim kolegom po fachu” dr Anna Radoch

Doktor w sposób bardzo czytelny i prosty tłumaczy trudne zagadnienia, które dostaliśmy w formie skryptu” dr Paulina Maria Kaczmarek

 

Głosy środowiska:

„Podczas kursu najchętniej podejrzę wykonanie szyny u pacjenta… A także etap diagnostyki (m.in. badanie palpacyjne stawu s-ż, badanie mięśni), planowanie. Bardzo by się przydało”.

„Chciałabym więcej wiedzieć odnośnie postępowania z pacjentami z TMD (przykłady i metody radzenia sobie z nimi)”.

„Interesuje mnie deprogramacja u pacjenta, rejestracja zgryzu konstrukcyjnego, oddanie i weryfikacja szyny deprogramacyjnej”.

„Nisza szkoleniowa w tym zakresie. A to jest bardzo problematyczne”.

 

Uwaga! Tylko dla uczestników kursu: transmisja nagrań z gabinetu dra Krywulta!

 

W odpowiedzi na liczne prośby oraz komunikowane powyżej potrzeby powstało wyjątkowe, autorskie szkolenie stacjonarne, podczas którego odtworzone zostaną profesjonalne nagrania kliniczne. 

Nagrania z gabinetu dra n. med. Marcina Krywulta rejestrujące szczegóły jego pracy klinicznej z udziałem 4 pacjentów na różnych etapach kompleksowego leczenia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.

Wyjątkowa możliwość podejrzenia „na żywo” sprawdzonych metod i technik pracy eksperta!

 

Nie może Ciebie zabraknąć! Zapraszamy!

 

Program kursu:

1. Układ ruchowy narządu żucia – budowa, funkcja, regulacja, zaburzenia czynnościowe.

2. Morfologiczne i czynnościowe aspekty zarządzania okluzją.

3. Etioptogeneza parafunkcji i dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, podział, rozpoznawanie.

4. Diagnostyka kliniczna, obrazowa.

5. Film: Demonstracja klinicznego badania czynnościowego urnż u pacjenta z TMD.

6. Planowanie leczenia: wskazania i przeciwskazania, możliwości i ograniczenia.

7. Terapia okluzyjna: relaksacja, deprogramacja, stabilizacja.

8. Film: Wykonanie i dostosowanie szyny zgryzowej do relaksacji mięśni/deprogramacji u pacjenta z zaburzeniami mięśniowymi.

9. Film: Wykonanie i dostosowanie szyny stabilizacyjnej u pacjenta z zaburzeniami stawowymi – protokół cyfrowy.

10. Przygotowanie i akceptacja planu leczenia kompleksowego.

11. Film: Rejestracja relacji żuchwy do szczęki u pacjenta po deprogramacji.

12. Protokół kompleksowej rehabilitacji protetycznej z odtworzeniem fizjologicznej relacji żuchwy do szczęki.

13. Utrzymanie efektów leczenia – opieka następowa.

Filmy zostaną odtworzone podczas kursu stacjonarnego. Nie są udostępniane uczestnikom po odbytym kursie na żadnym z nośników.

Prowadzący: dr n. med. Marcin Krywult

 

Specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog

Ukończył Oddział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w roku 1998. W latach 1999-2011 pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia). W roku 2005 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dziedzinie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, w roku 2008 uzyskał specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Zainteresowania zawodowe koncentruje na protetyce stomatologicznej, implantologii oraz leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem publikacji oraz krajowym i zagranicznym wykładowcą w dziedzinie gnatologii, dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz protetyki stomatologicznej. Posiada certyfikat umiejętności implantologa (Curriculum of Oral Implantology) uzyskany w roku 2012 na Uniwersytecie im. J. W. Goethego we Frankfurcie.
• Członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia
• Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI)

 

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

  • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionego specjalistę dra n. med. Marcina Krywulta.
  • Wartościowe, obszerne (128 stron) materiały szkoleniowe zawierające druk slajdów z prezentacji dra Krywulta wraz z udokumentowanymi przypadkami klinicznymi. Umożliwią Tobie sprawne sporządzanie notatek oraz zachowanie niezbędnych informacji.
  • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji.
  • Lunch oraz przerwy kawowe w restauracji „Floor No 2” w luksusowym Marriott Hotel ***** przy Al. Jerozolimskich 65/79 (w samym centrum Warszawy naprzeciwko Dworca Głównego PKP). 

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 1890zł brutto.

PRZEDSPRZEDAŻ: cena promocyjna 1399zł brutto!

 

1399zł brutto
"Wydarzenie przeterminowane"

Warunki uczestnictwa:

  1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
  2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
  3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
  4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
  5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.