Data Wydarzenia:

12 czerwca 2021

Czas Wydarzenia:

10:00 - 17:00

Miejsce Wydarzenia:

Centrum Konferencyjne West Gate
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa

Procedury kliniczne i laboratoryjne krok po kroku!

Protezy: ruchome, kombinowane, overdenture, teleskopowe!

 

 

Głosy środowiska:

„Moich pacjentów często nie stać na implanty, pełne rekonstrukcje zgryzu czy prace pełnoceramiczne, mają ograniczoną kieszeń. A to bardzo życiowy, terenowy temat. (…) Ponadto dotyczy uzębienia resztkowego, a teraz jest tendencja do zachowania nawet korzenia”.

„Niewiele teorii, brak praktyki, temat po macoszemu traktowany na rynku szkoleniowym. Niestety pracownia często góruje nad nami w tym temacie”.

„Tu trudności pojawiają się na każdym etapie. (…) Pacjent z mocno startymi zębami, podniosłam wysokość zwarcia, a kulka i tak zabiera dużo miejsca, blokuje konstrukcję. U innego pacjenta z brakiem skrzydłowym sprężynuje proteza w odcinku tylnym i nie wiem co wybrać…”.

Czy Ty również, jak wielu praktyków:

napotykasz trudności w projektowaniu i wykonawstwie złożonych prac protetycznych z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych ze względu na trudne warunki kliniczne oraz same procedury? 

pragniesz zapewnić swoim pacjentom długotrwałe użytkowanie uzupełnień kombinowanych?

 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane potrzeby oraz liczne nurtujące lekarzy pytania: „które elementy retencyjne wybrać i jak je rozmieścić?”, „co zrobić przy brakach skrzydłowych?”, „jak pokonać siły wyważające?”, „które zęby zostawić a które usunąć?” i wiele innych powstało wyjątkowe szkolenie, autorski kurs, na którym nie może Ciebie zabraknąć. Zapraszamy! 

 

Wszystkie zdjęcia kliniczne znajdujące się w niniejszej ofercie kursu są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność ich autora – dra n. med. Piotra Fabjańskiego. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania i/lub modyfikowania bez jego zgody.

Przyjedź i poznaj odpowiedzi na nurtujące lekarzy pytania:

 

Jakie decyzje kliniczne podjąć w przypadku złożonej konfiguracji braków zębowych?

Jaki rodzaj PER dobrać w zależności od liczby, jakości i rozmieszczenia zębów filarowych oraz warunków podłoża protetycznego?

Jak rozmieścić elementy retencyjne (m.in. zatrzaski, zasuwy, belki, korony teleskopowe)?

Jak uzyskać zadowalającą retencję, stabilizację i podparcie uzupełnień protetycznych?

Jak się ustrzec błędów, by nie doszło np. do rozchwiania zębów? Kiedy zostawić rozchwiane zęby?

Jak ocenić ryzyko w leczeniu protetycznym, by uniknąć niepowodzeń?

Jak usprawnić komunikację z pacjentem,laboratorium, technikiem dentystycznym, by uniknąć kosztownych pomyłek?

Jak zapewnić długotrwałe możliwości użytkowania uzupełnień protetycznych?

 

Program Kursu:

 

Część wykładowa:

1. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania protez kombinowanych.

2. Porównanie protezy kombinowanej z protezą szkieletową klasyczną – cechy wspólne i różnice.

3. Jakie rodzaje sił odpowiadają za retencję w protezach kombinowanych?

4. Definicja precyzyjnego elementu retencyjnego PER.

5. Podział PER stosowanych w wykonawstwie protez kombinowanych.

6. W jaki sposób PER przenoszą siły żucia na ozębną?

7. Zasady doboru odpowiednich PER do sytuacji klinicznej.

8. Etapy kliniczne i laboratoryjne wykonawstwa protez kombinowanych z zastosowaniem:

 • elementów PER zawnątrz koronowych (zatrzaski, zasuwy, PER kuliste),
 • elementów PER osiowych (kotwiczące),
 • zespoleń kładkowych (kładki, belki),
 • rygli (zamki),
 • koron teleskopowych.

9. Wpływ destrukcyjny protez na pole protetyczne.

10. Ruchomość i utrata zębów filarowych.

11. Czynniki ograniczające ujemne skutki stosowania protez kombinowanych.

12. Droga do sukcesu – jak zapewnić długotrwałe możliwości użytkowania uzupełnień kombinowanych?

 

Część praktyczna szkolenia z udziałem Technika Dentystycznego

13. Praktyczny pokaz przez technika dentystycznego wybranych etapów wykonawstwa laboratoryjnego m.in.:

 • pomiar przestrzeni koniecznej do zastosowania PER,
 • zasady kształtowania koron protetycznych współpracujących z protezami szkieletowymi wykorzystującymi PER,
 • obsługa serwisowa protez z PER,
 • wymiana elementów retencyjnych,
 • podścielanie siodeł,
 • naprawa protez z PER.

14. Omówienie przykładowych przypadków klinicznych dostarczonych przez uczestników kursu (modeli pacjentów i dokumentacji medycznej).

 

 

Prowadzący kurs: dr n. med. Piotr Fabjański

Jego wiedza, 40-letnie doświadczenie gabinetowe oraz zgromadzone przez lata, doskonale udokumentowane przykłady kliniczne gwarantują Tobie najwyższy poziom szkolenia!

Praktyk i teoretyk w dziedzinach stomatologii, protetyki i technik dentystycznych. Jest lekarzem stomatologiem z ponad czterdziestoletnią praktyką zawodową. Był wieloletnim wykładowcą w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest twórcą koncepcji Wyższych Studiów Zawodowych Technik Dentystycznych, która zaowocowała powołaniem pierwszego w Polsce kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi co pozwoliło na podniesienie kształcenia techników dentystycznych w Polsce na poziom uniwersytecki. Był założycielem i długoletnim kierownikiem Zakładu Technik Dentystycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest promotorem stu kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich realizowanych na Kierunku Technik Dentystycznych w Łodzi. Jest autorem publikacji teoretycznych i kazuistycznych, wykładów i kursów z dziedziny Protetyki Stomatologicznej i Technik Dentystycznych. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Jest Honorowym odznaczonym Złotą Odznaką członkiem Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych. Był organizatorem i uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji i szkoleń w kraju i za granicą. Jest członkiem Rady Naukowej Magazynu Nowoczesny Technik Dentystyczny. Współredagował cykliczne wydawnictwo „Sztuka i rzemiosło” Wydawnictwa Elamed. W kręgu jego zainteresowań zawodowych leżą głównie zagadnienia interdyscyplinarnego spojrzenia na układ stomatognatyczny i materiałoznawstwo. Aktualnie w pracy zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii i materiałów wykorzystywanych w Protetyce Stomatologicznej.

Współprowadzący część praktyczną: tech. dent. Janusz Karaś

Dyplomowany Technik Dentystyczny, w czerwcu 1995 r. ukończył Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Techniki Dentystycznej i uzyskał tytuł Technika Dentystycznego. Od 1995 r. do 1998 r. zatrudniony na stanowisku technika dentystycznego w laboratorium protetycznym w Łodzi. Od 1998 r. właściciel pracowni protetycznej Trójząb. Uczestnik wielu szkoleń i wykładów z zakresu protetyki dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Od 2013 r. współpracuje z firmą Natrodent przy wdrażaniu technologii cyfrowych w stomatologii i protetyce. Od wielu lat współpracuje również z dr. Piotrem Fabjańskim z Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi współprowadząc szkolenia z zakresu wykonawstwa protez kombinowanych z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych.

 

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

 • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionego specjalistę dra n. med. Piotra Fabjańskiego.
 • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji w zakresie planowania i wykonawstwa protez kombinowanych z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w Centrum Konferencyjnym West Gate zlokalizowanym blisko Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 1790zł brutto.

 

1790zł brutto
"Wydarzenie przeterminowane"

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
 2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
 3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
 4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
 5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.