Data Wydarzenia:

29 września 2023

Czas Wydarzenia:

10:00 - 18:00

Miejsce Wydarzenia:

Gabinet Stomatologiczny dra n. med. Piotra Okońskiego
ul. Pruszkowska 19/21 Warszawa

2-godzinna przebudowa protetyczna w ustach pacjenta na żywo!

Techniki i procedury kliniczne krok po kroku!

 

 

Głosy środowiska:

„Na kursach widzę efekt <<przed>> i <<po>>, słyszę <<robiłem to dwie godziny>>. Ale to za mało, by następnie wykonać taką odbudowę samemu w gabinecie”.

„Dużo osób to teraz robi i mamy dużo pytań, dużo niepewności. Robimy, ale nie wiemy czy dobrze. Podpytuję koleżanki, a każda robi inaczej…”.

„To jest bardzo problematyczne”.

 

Czy Ty również, jak wielu praktyków:

masz wiele pytań i wątpliwości dot. różnych etapów postępowania klinicznego w odbudowie protetycznej pacjenta z zaburzeniami zwarcia?

pragniesz zobaczyć na żywo jak krok po kroku prawidłowo, łatwo i szybko wykonać przebudowę protetyczną?

 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane potrzeby oraz liczne nurtujące lekarzy pytania: „jak technicznie wykonać przebudowę protetyczną?” „tymczasówka i co dalej?”, „jak nie posklejać zębów?”, „jakie terminy zastosować?”, „w którym momencie wprowadzić szynę i jak ją wykonać?” i wiele innych powstało wyjątkowe szkolenie, autorski kurs, na którym nie może Ciebie zabraknąć. Zapraszamy!

 

Poznaj odpowiedzi na nurtujące lekarzy pytania:

 

Jak krok po kroku przebudować pełne łuki zębowe w przypadku startych zębów własnych i dużych ubytków?

Jak ocenić stan układu stomatognatycznego i jak zbadać stawy skroniowo-żuchwowe?

Jak przywrócić prawidłową wysokość zwarcia w relacji centralnej metodą bezpośrednią?

Jak formować powierzchnię kontaktów na zębach bocznych w celu deprogramacji układu stomatognatycznego? Jak odbudować prowadzenie kłowe i sieczne?

Jak nakładać kolejne warstwy kompozytu w ustach pacjenta? Jak nie posklejać zębów?

Jakie terminy zastosować w odbudowie tymczasowej i długoczasowej?

Jak dobrać materiał do pacjenta z nadmiernymi siłami okluzyjnymi?

Jak modyfikować kolejność odbudowy protetycznej ze względu na ograniczenia ekonomiczne pacjenta?

Jak wykonać a następnie założyć szyny ochronne po przebudowie zwarcia?

Jak wykorzystać szyny NTI w profilaktyce bruksizmu i nadaktywności mięśni żucia?

 

Program kursu:

 

1. Analiza sytuacji klinicznej u pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

 • Leczenie protetyczne z uwzględnieniem grup ryzyka w zaburzeniach okluzyjnych.
 • Relacja centralna – podstawowe pojęcie w leczeniu protetycznym.
 • Ocena zgodności relacji centralnej ze zwarciem nawykowym.
 • Analiza płaszczyzny zwarcia z zastosowaniem łuku twarzowego nastawionego na płaszczyznę referencyjną – CAMPERA.
 • Pomiar wysokości zwarcia spoczynkowego i jego relacja do prawidłowej wysokości zwarcia centralnego. Metoda „3×3”.
 • Podstawowa analiza zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych.
 • Planowanie leczenia z zastosowaniem technologii cyfrowych z użyciem skanera 3 Shape.
 • Możliwości leczenia ortodontycznego przed leczeniem protetycznym z zastosowaniem szyn Active Aligner.
 • Okluzja podwójnie zabezpieczona – złoty standard w odbudowie protetycznej.

2. Przywrócenie prawidłowej wysokości zwarcia w relacji centralnej przy pomocy materiałów kompozytowych metodą bezpośrednią.

 • Wybór zębów referencyjnych dla określenia prawidłowej wysokości zwarcia.
 • Nakładanie materiału na kolejne zęby w odcinkach bocznych.
 • Formowanie powierzchni kontaktów na zębach bocznych w celu deprogramacji układu stomatognatycznego.
 • Odbudowa prowadzenia kłowego.
 • Odbudowa prowadzenia siecznego.
 • Zalecenia dla pacjenta na czas adaptacji do nowej wysokości zwarcia.
 • Określenie czasu deprogramacji pacjenta w nowych warunkach zwarciowych.

3. 2-godzinny pokaz na pacjencie

 • Badanie pacjenta i analiza warunków zwarciowych.
 • Ocena funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych.
 • Wykonanie badania CBCT – podstawa diagnostyki radiologicznej układu stomatognatycznego.
 • Skanowanie zębów w celu uzyskania modeli cyfrowych – zastosowanie skanera 3 Shape w praktyce klinicznej.
 • Ocena zgodności zwarcia nawykowego z relacją centralną.
 • Pomiar wysokości zwarcia metodą „3 x 3” i ocena jego prawidłowości.
 • Rejestracja łukiem twarzowym nastawionym na płaszczyznę CAMPERA.
 • Przywrócenie prawidłowej wysokości zwarcia w relacji centralnej przy pomocy materiałów kompozytowych metodą bezpośrednią – krok po kroku.
 • Odbudowa prowadzenia kłowego.
 • Odbudowa prowadzenia siecznego.

4. Odbudowa długoczasowa po okresie adaptacji pacjenta do nowych warunków zwarciowo-artykulacyjnych:

 • Wybór materiałów do odbudowy długoczasowej.
 • Kompozyt czy ceramika?
 • Dobór materiałów ceramicznych u pacjentów z nadmiernymi siłami okluzyjnymi.
 • Uzupełnienia pełnokonturowe w rekonstrukcji zwarcia.
 • Przygotowanie wizualizacji odbudowy protetycznej w odcinku przednim z wykorzystaniem technologii cyfrowych i analogowych.
 • Kolejność odbudowy pełnych łuków zębowych z uwzględnieniem komfortu pracy klinicznej i zachowania wcześniej ustalonej wysokości zwarcia.
 • Zastosowanie leczenia implantologicznego u pacjentów z zaburzeniami zwarcia.
 • Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w rekonstrukcji protetycznej wykonywanej technologiami analogowymi i cyfrowymi – podstawa dobrej komunikacji z technikiem dentystycznym.
 • Modyfikacje kolejności odbudowy protetycznej ze względu na ograniczenia ekonomiczne.
 • Wykonanie szyn ochronnych po przebudowie zwarcia – zalecenia opieki poleczniczej.
 • Szyny typu NTI w profilaktyce bruksizmu i nadaktywności mięśni żucia.

 

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

 

Jego wiedza, 26-letnie doświadczenie gabinetowe oraz ogromna otwartość na przekazywanie uczestnikom swoich autorskich metod i trików gwarantują Tobie najwyższy poziom szkolenia!

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie prowadzi liczne szkolenia praktyczne oraz wykłady z zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod uzupełnienia ceramiczne, okluzji oraz implantologii. Zajmuje się również rozwijaniem i prezentowaniem możliwości technologii cyfrowych w leczeniu stomatologicznym. Jest właścicielem specjalistycznej praktyki stomatologicznej, w której zajmuje się kompleksowym leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

 

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

 • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionego specjalistę dra n. med. Piotra Okońskiego.
 • Wartościowe materiały szkoleniowe zawierające druk slajdów z prezentacji dra Okońskiego wraz z udokumentowanymi przypadkami klinicznymi. Umożliwią Tobie sprawne sporządzanie notatek oraz zachowanie niezbędnych informacji.
 • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji.
 • Lunch oraz przerwy kawowe.

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 2490zł brutto.

PRZEDSPRZEDAŻ! Cena promocyjna 1990zł brutto.

 

 

1990zł brutto
"Wydarzenie przeterminowane"

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
 2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
 3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
 4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
 5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.