Data Wydarzenia:

4 października 2024

Czas Wydarzenia:

10:00 - 17:00

Miejsce Wydarzenia:

Hotel Marriott *****
Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Głosy środowiska:

„Interesuje mnie wykonanie krok po kroku protez całkowitych. Mam pacjentów z dramatycznymi zanikami, u których prace nie chcą się trzymać. A nie każdego stać na implanty. Prace szkieletowe i hybrydowe stanowią bazę do dalszych większych prac”.

„W bezzębiu szczególnie interesuje mnie odzyskiwanie wysokości zwarcia. Jak wyznaczyć relację centralną? Jest to dla mnie niejasne”.

„Prośba, by Doktor omówił trudniejsze sytuacje w połączeniu z implantami. Jak 4 implanty to proteza na lokatorach i ogromny problem – wchodzi, wychodzi… A nie każdy pacjent chce się zdecydować na 6 implantów i most”.

 

W odpowiedzi na powyżej wspomniane potrzeby oraz liczne nurtujące lekarzy pytania powstało wyjątkowe szkolenie, autorski kurs, na którym nie może Ciebie zabraknąć. Zapraszamy!

Wszystkie zdjęcia kliniczne znajdujące się w niniejszej ofercie kursu są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność ich autora – dra n. med. Piotra Okońskiego. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania i/lub modyfikowania bez jego zgody.

 

Program kursu:

1. Problem bezzębia – choroba społeczna i ogromny problem protetyczny.

2. Klasyczne protezy całkowite – co można zrobić lepiej?

3. Atroficzna żuchwa i wyzwania związane z brakiem stabilizacji protezy całkowitej dolnej.

4. Zastosowanie wycisków przy ustach zamkniętych dla uzyskania optymalnego odwzorowania przestrzeni neutralnej.

5. Wewnątrzustna rejestracja zwarcia – obiektywna metoda wyznaczania relacji centralnej.

6. Ciśnieniowa polimeryzacja akrylu – postęp w laboratoryjnym wykonawstwie protez całkowitych.

7. Protezy typu overdenture – współczesny standard w leczeniu pacjentów bezzębnych.

8. Odbudowy pełnołukowe na implantach – możliwości powrotu do pełnej funkcji żucia u pacjentów bezzębnych.

9. Problemy związane z ograniczeniami biologicznymi, materiałowymi i ekonomicznymi – w wykonawstwie protez stałych u pacjentów bezzębnych.

 

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

 

Jego wiedza, 29-letnie doświadczenie gabinetowe oraz ogromna otwartość na przekazywanie uczestnikom swoich autorskich metod i trików gwarantują Tobie najwyższy poziom szkolenia!

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Ocena wyników leczenia bezzębnej żuchwy z zastosowaniem protez całkowitych typu overdenture wspartych o wszczepy śródkostne.” Praca ta uzyskała wyróżnienie. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. W roku 2008 jako „invited speaker” wygłosił referat na międzynarodowym Kongresie Implantologicznym EAO w Warszawie na temat opieki poleczniczej w grupie pacjentów leczonych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. Kilkukrotnie był wyróżniany nagrodą dydaktyczną Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie prowadzi liczne szkolenia praktyczne oraz wykłady z zakresu protetyki stomatologicznej, dotyczące preparacji zębów pod uzupełnienia ceramiczne, okluzji oraz implantologii. Zajmuje się również rozwijaniem i prezentowaniem możliwości technologii cyfrowych w leczeniu stomatologicznym. Jest właścicielem specjalistycznej praktyki stomatologicznej, w której zajmuje się kompleksowym leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaburzeniami zwarcia.

 

W ramach zakupionego kursu otrzymasz:

  • Gwarancję uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez cenionego specjalistę dra n. med. Piotra Okońskiego.
  • Wartościowe materiały szkoleniowe zawierające druk slajdów z prezentacji dra Okońskiego wraz z udokumentowanymi przypadkami klinicznymi. Umożliwią Tobie sprawne sporządzanie notatek oraz zachowanie niezbędnych informacji.
  • Drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zdobycie wiedzy oraz rozwój kompetencji.
  • Lunch oraz oraz przerwy kawowe w restauracji „Floor No 2” w luksusowym Hotelu Marriott***** przy Al. Jerozolimskich 65/79 (w samym centrum Warszawy naprzeciwko Dworca Głównego PKP). 

Koszt uczestnictwa:

Cena regularna (za uczestnictwo 1 osoby) – 1899zł brutto.

PRZEDSPRZEDAŻ! Cena promocyjna 1499zł brutto.

 

1499zł brutto
Ilość: Suma

Warunki uczestnictwa:

  1. Warunkiem skutecznej rejestracji w Szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Medical Mentor oraz dokonanie płatności za udział w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni przez terminem Szkolenia. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na Szkoleniu.
  2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników Szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Usługodawcę.
  3. Zawarcie wiążącej umowy między Zamawiającym a Medical Mentor następuje w momencie dokonania przez Usługodawcę potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu drogą mailową, co nastąpi w ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu dokonanej rejestracji (zgłoszenia oraz dokonania płatności).
  4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu w formie pisemnej. Jeśli dokona tego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia, wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
  5. Jeśli Uczestnik nie przybędzie na szkolenie i nie poinformuje Usługodawcy o swojej nieobecności w Szkoleniu (z zachowaniem terminu złożenia rezygnacji) lub odwoła obecność po terminie rezygnacji, czyli w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem Szkolenia, wówczas Usługodawcy przysługuje należność za Szkolenie w pełnej wysokości.